Dobbelvegget overvannsrør av PP, stivhetsklasse SN8,bend,grenrør og reduksjoner:

Røra over 160 mm har oppgitt mål i innvendig diameter. Dei har godkjenning i trykklasse SN 8, er dobbelvegget, svart utvendig og hvit innvendig og har muffe og pakning.Har Nordic Polymark godkjenning, og kan brukes på anlegg for  Statens Vegvesen og andre offentlige og private oppdragsgivere.

110 mm overvannsrør glatte utv. PP kr 55 pr m + mva

160 mm  KR 78 + MVA PR M

200 M M   -KR 129 + MVA PR M

250 M M   -KR 197 + MVA PR M

300 M M   - KR 259 + MVA PR M

400 M M   - KR 480 + MVA PR M

500 M M   - KR 825 + MVA PR M

600 M M   - KR 985 + MVA PR M

800 M M   - KR 2290 + MVA PR M

1000 M M  -KR 2850 + MVA PR M

1200 MM   -KR 3740 +MVA PR M    (SN 4)

1200 MM   -KR 4060,00 + MVA PR M   ( SN 8 )

KORRUGERTE RØRDELER:

Bend  160 mm 15 gr  kr 89 + mva

Bend  160 mm  30 gr  kr 89 + mva

Bend  160 mm  45 gr  kr 89 + mva

Bend  160 mm 90 gr  kr  89 + mva

Bend  200mm  15 gr  kr 189 + mva

Bend  200 mm  30 gr kr 189 + mva

Bend  200 mm  45 gr kr 189 + mva

Bend 200 mm   90 gr kr 212 + mva

Bend 250 mm  15 gr kr 742 + mva

Bend 250 mm  30 gr kr 788 + mva

Bend 250 mm  45 gr  kr 812 + mva

Bend 250 mm  90 gr kr  886 + mva

Bend 300 mm  15 gr kr 1188+ mva

Bend 300 mm  30 gr kr 1188 + mva

Bend 300 mm  45 gr kr 1188 + mva

 Bend 300 mm 90 gr kr 1225 + mva

Bend 400 mm  15 gr kr 2106+ mva

Bend 400 mm  30 gr  kr 2350 + mva

Bend 400 mm  45 gr  kr 2542 +mva

Bend 400 mm 90 gr  kr 2959 + mva

Bend 500 mm 15 gr kr 2860 + mva

Bend 500 mm 30 gr kr 3220 + mva

Bend 500 mm 45 gr kr 3820 + mva

Bend 500 mm 90 gr kr 4150 + mva

 Bend 600 mm 15 gr kr 4860 + mva

Bend 600 mm 30 gr kr 5560 + mva

Bend 600 mm 45 gr kr 7721 + mva

Skjøtemuffe 200 mm kr 156 + mva

Skjøtemuffe 250 mm kr 263 + mva

Skjøtemuffe 300 mm kr 582 + mva

Skjøtemuffe 400 mm kr 915 + mva

Skjøtemuffe 500 mm kr 1415 + mva

Skjøtemuffe 600 mm kr 2340 + mva

 Grenrør 160/160 x 45 gr  kr 158 + mva

Grenrør 200/160 x 45 gr   kr 275 + mva

Grenrør 200/200 x 45 gr  kr 310 + mva

Grenrør 250/160 x 45 gr kr 910 + mva

Grenrør 250/200 x 45 gr  kr 965 + mva

Grenrør 300/160 x 45 gr kr 1250 + mva

Grenrør 300/200 x 45 gr kr 1325 + mva

Grenrør 300/300 x 45 gr kr 2512 + mva

Grenrør 400/160 x 45 gr kr 3220 + mva

Grenrør 400/300 x 45 gr kr 3542 + mva

Grenrør 400/400 x 45 gr kr  3960 + mva

Reduksjonsmuffe 200/160 mm kr 100 + mva

Reduksjonsmuffe 250/160 mm kr 254 + mva

Reduksjonsmuffe 250/200 mm kr 294 + mva

Reduksjonsmuffe 300/200 mm kr 467 + mva

Reduksjonsmuffe 300/250 mm kr 546 + mva

Reduksjonsmuffe 400/160 mm kr 971 + mva

Reduksjonsmuffe 400/200 mm kr 980 + mva

Reduksjonsmuffe 400/250 mm kr 980 + mva

Reduksjonsmuffe 400/300 mm kr 1020 + mva

Reduksjonsmuffe 500/300 mm kr 2069 + mva

Reduksjonsmuffe 500/400 mm kr 2266 + mva

Reduksjonsmuffe 600/400 mm kr 2832 + mva

Reduksjonsmuffe 600/500 mm kr 3024 + mva

Reduksjonsmuffe 800/600 mm kr 3440 + mva

Reduksjonsmuffe 1000/800 mm kr5462 + mva 

Alle deler er ekskl. pakninger.

Pakning 200 mm kr 31 +mva

Pakning 250 mm kr 49 + mva

Pakning 300 mm kr 55 + mva 

Pakning 400 mm kr 126 + mva

Pakning 500 mm kr 216 + mva

Grenrør.

Grenrør.Del denne siden